Privacy Policy

Vi forstår vigtigheden i håndtering og anvendelse af personlige oplysninger i forretningsøjemed og vil håndtere data på behørig vis med denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger.
 1. Vi vil indsamle personlige oplysninger på behørig vis. [Virksomhedsnavn] vil underrette om formålet for anvendelsen af personlige oplysninger med mindre andet er specificeret ved lov, og anvendelse af data vil ske inden for rammerne af dette formål.
 2. Vi vil ikke overgive personlige oplysninger til tredjepart uden at have opnået skriftligt samtykke forinden, med mindre andet er specificeret ved lov eller i bestemmelser.
 3. Vi vil bestræbe sig på at sådanne personlige oplysninger er korrekte og opdaterede.
 4. Vi vil definere regler og etablere et system for korrekt håndtering af personlige oplysninger og vil sørge for nødvendig rådgivning og tilsyn med dets medarbejdere og underleverandører.
 5. Vi vil tage de rette og nødvendige foranstaltninger for at sikre persondata og forhindre uautoriseret adgang, lækage, misbrug eller tab af sådanne personlige oplysninger.
 6. Vi vil jævnligt kontrollere håndteringen af personlige oplysninger og altid gøre en indsats for kontinuerlig forbedring.
 7. Vi vil etablere procedurer for offentliggørelse, tilretning mv. [Virksomhedsnavn] vil acceptere din forespørgsel og klage over håndtering af personlige oplysninger og bestræber sig på at håndtere dette så gnidningsfrit som muligt.
 8. Vi vil efterleve Danmarks lovgivning, forordninger, og andre gældende regler.

Oprettet den [Dato]
Tilrettet den [Dato]
[Virksomhedsnavn]

Håndtering af personlig information

Vi vil indsamle personlige oplysninger fra kunder og andre involverede parter (tilsammen kaldet "kunder") gennem sine forretningsaktiviteter. Kundernes personlige oplysninger vil blive håndteret på følgende måde af [Virksomhedsnavn]:

1. Indsamling af personlig information

[Virksomhedsnavn] vil indsamle personlige oplysninger direkte fra kunderne. Derudover vil [Virksomhedsnavn] indsamle personlige oplysninger i henhold til formålet for brugen af de personlige oplysninger, som kunden er blevet informeret om eller gjort opmærksom på af vores forhandlere eller affilierede virksomheder, eller ved kundens samtykke, eller med afsæt i love, forordninger eller administrative instrukser, rådgivning osv. [Virksomhedsnavn] vil indsamle personlige oplysninger på lovlig og korrekt vis. Bemærk venligst at vores kundesamtaler, hvor der svares på kundetilbud og spørgsmål, vil blive optaget med henblik på at kvalitetssikre vores service, og at vis-nummer-funktion vil blive anvendt til at kontakte kunder, hvor det måtte være nødvendigt.

2. Formålet med anvendelsen af personlige oplysninger

Vi vil ikke anvende kundens personlige oplysninger til andre formål end det følgende forretningsmål:

 1. At promovere vores produkter og tjenester;
 2. At afgive prisoverslag på helt nye eller brugte biler;
 3. At yde rådgivning om og håndtere diverse ansøgningsmetoder og adgangsprocedurer og tilhørende kontrakter;
 4. At yde rådgivning om og implementere procedurer for salg af vores produkter og tjenesteydelser efter køb;
 5. At håndtere kunders ansøgninger og henvendelser og sende vores besvarelser;
 6. At kontakte kunder i forbindelse med kampagner eller sende produkter mv. til kunder;
 7. At udføre kundetilfredshedsundersøgelse;
 8. At udtrække statistik til produktudvikling og forbedring af tjenester for [Virksomhedsnavn], vores forhandlere og affilierede virksomheder;
 9. At identificere vores interessenter, at lade vores interessenter udleve deres rettigheder og udføre deres forpligtelser til deres interessenter;
 10. At opgive følgende personlige oplysninger på skrift eller via elektroniske medier, per telefon eller mundtligt til vores forhandlere og afflierede virksomheder. Dog vil [Virksomhedsnavn] tilbagekalde indhentning af personlige oplysninger på kundens anmodning.
  (Oplysninger) Navn, fødselsdag, kontaktinformation såsom adresse og telefonnumre eller information om kundens ansøgning, henvendelser eller transaktioner.
 11. At agere i overensstemmelse med lovgivning, forordninger, administrative reglementer eller instrukser, osv.;
 12. At anvende personlige oplysninger med de formål, som er tydeligt oplyst til kunderne, når [Virksomhedsnavn] indhenter dem, eller med formål, som kunderne giver samtykke til, efter vi indhenter de personlige oplysninger.

3. Videregivelse af personlige oplysninger til tredjepart

Vi vil ikke videregive personlige oplysninger om nogen af vores kunder til tredjepart undtagen i de følgende tilfælde 1-3. Når [Virksomhedsnavn] videregiver personlige oplysninger til en tredjepart i en af de følgende tilfælde, vil [Virksomhedsnavn] tage de nødvendige foranstaltninger i henhold til gældende love og forordninger.

 1. I tilfælde af at [Virksomhedsnavn] opnår kundens tilladelse;
 2. I tilfælde som anført i ovenstående sektion 2-10 og 2-11;
 3. I tilfælde af at [Virksomhedsnavn] udliciterer arbejdet med at håndtere personlige oplysninger, som f.eks. databehandling, printning, forsendelse, transport, opmagasinering, diverse rådgivning, papirarbejde eller andre driftsopgaver til en relevant samarbejdspartner. I det tilfælde vil vi dog bede samarbejdspartneren om at håndtere de personlige oplysninger på behørig vis og udføre kontrol hermed.

4. Anvendelse af cookies på Mitsubishis hjemmeside

Vi anvender cookies og web beacon-teknologi for at øge brugervenligheden og forbedre kvaliteten og funktionen af websitet. Cookies lader os vide, at du er bruger af websitet og hjælper os med at optimere vores information til dig. Dog registrerer cookies ikke navn, adresse, telefonnummer eller andre oplysninger, der vil kunne identificere dig.

Indimellem kan det ske, at vi deler cookie-information med eksterne leverandører, der varetager administrationen af denne hjemmeside og andre opgaver, der vedrører online markedsføring i det omfang, det er nødvendigt for leverandørerne at udføre sådanne opgaver. Vi har indgået fortrolighedsklausuler med sådanne leverandører.
De pågældende eksterne leverandører kan fra tid til anden anvende cookie-information til at distribuere onlineannoncer. Du kan ændre dine browser-indstillinger og deaktivere cookie-funktionen. Hvis du vælger at gøre dette, vær da opmærksom på, at vores hjemmeside muligvis ikke fungerer optimalt i din browser.

5. Kontakt for udlevering af personlige oplysninger

Hvis kunden anmoder om at godkende eller rette i hans eller hendes personlige oplysninger med en formular til dette formål, vil vi udlevere sådanne personlige oplysninger registreret hos os til kunden. Venligst ring til nedenstående kontakt for mere information om, hvordan du modtager en formular til skriftligt at anmode om udlevering af personlige oplysninger.

6. Kontakt

[Company’s name] Kundecenter
Telefonnummer [telefonnummer](kun indenlands)
Tilgængelig i hverdagene [Angiv tidspunkt]
Lørdag og søndag [Angiv tidspunkt]

Indtil da kan du ringe direkte til denne kontakt, hvis du har spørgsmål.

[Banknavn]
Telefonnummer [Telefonnummer](kun indenlands)
Tilgængelig i hverdagene [Angiv tidspunkt]

Kontakt os

*Bemærk venligst at for at sikre beskyttelsen af personlige oplysninger vil "Privatlivspolitik" og "Håndtering af personlige oplysninger" blive ændret og opdateret lejlighedsvis i tilfælde af ændringer i lovgivning, bestemmelser eller andre regler, eller hvis der forekommer ændringer i serviceydelser, der relaterer sig til vores forretningsgang. Ændringer eller opdateringer af "Privatlivspolitik" eller "Håndtering af personlige oplysninger" vil blive annonceret på vores hjemmeside.

Politik for EU-Persondatabeskyttelse

[Virksomhedsnavn] (herefter benævnt " Forkortelse af virksomhedsnavn ", vi eller os) og [Virksomhedsnavn]-gruppen, inklusiv affilierede virksomheder, anerkender vigtigheden af, at håndtering og anvendelse af EU-persondata i forretningsøjemed er i overensstemmelse med EU-Persondataforordningen (GDPR) og vil håndtere data på behørig vis ved hjælp af denne politik, der har til formål at beskytte EU-persondata.

1. Formål for brugen af EU-persondata

Vi vil ikke anvende EU-persondata, der er indsamlet fra kunder, forretningspartnere, eller vores medarbejdere, mv. (herefter benævnt som "kunder mv.") til noget andet formål end følgende forretningsmål:

(1) At promovere vores produkter og services;

(2) At afgive prisoverslag på helt nye eller brugte biler;

(3) At yde rådgivning om og håndtere diverse ansøgningsmetoder og adgangsprocedurer og tilhørende kontrakter;

(4) At yde rådgivning om og implementere procedurer for salg af vores produkter og tjenesteydelser efter køb;

(5) At håndtere kunders ansøgninger og henvendelser og sende vores besvarelser;

(6) At kontakte kunder i forbindelse med kampagner eller sende produkter mv. til kunder;

(7) At udføre kundetilfredshedsundersøgelse;

(8) At udtrække statistik til produktudvikling og forbedring af tjenester for [Virksomhedsnavn], vores forhandlere og affilierede virksomheder;

(9) At kontakte forretningspartnere og implementere forretningsprocesser;

(10) At identificere vores interessenter, at lade vores interessenter udleve deres rettigheder og udføre deres forpligtelser til deres interessenter;

(11) At efterleve vores forpligtelser, som det kræves af lovgivning, forordninger, administrative reglementer eller instrukser, osv.; og

(12) At anvende EU-persondata til de formål, som klart er angivet til kunderne, når [Virksomhedsnavn] indhenter dem, eller ved formål, som kunderne giver samtykke til, efter vi har indhentet EU-persondata.

Det kan ske, at vi anvender kunders eller andre dataobjekters EU-persondata til andet end de angivne eller på forhånd annoncerede formål, når det kræves af loven.

Behandling af EU-persondata er nødvendigt for at kunne opfylde kontraktuelle forpligtelser. Hvis du vurderer, at du ikke er i stand til at give os dine EU-persondata, kan dette stå i vejen for leveringen af tjenester til dig eller andre involverede og kan have en negativ indvirkning på vores tjenesteydelser til dig.

2. Betingelser for behandling af EU-persondata

 1. Vi anvender kun EU-persondata i det tilfælde, at vi har opnået samtykke fra kunden mv. eller i en af følgende tilfælde;
 2. Når håndtering er nødvendig for at kunne levere en kontrakt, hvor kunden eller andet datasubjekt er part, eller for at tage nødvendige foranstaltninger på foranledning af datasubjektet ved indgåelse af en kontrakt;
 3. Når behandling er nødvendig for overholdelse af en juridisk forpligtelse, hvor [Virksomhedsnavn] er subjekt. (F.eks. at følge instruktioner med hjemmel i loven fra offentlige myndigheder om at videregive oplysninger);
 4. Når behandling er nødvendig for at beskytte kundens eller en anden fysisk persons vitale interesser; og
 5. Når det anses for nødvendigt at undersøge, forhindre, eller at tage forholdsregler mod ulovlige eller mistænkelige handlinger.

3. Håndtering af specielle kategorier af EU-persondata

For at kunne udføre procedurer ved levering af vores serviceydelser, indsamler, bruger og videregiver vi i afgrænsede tilfælde, hvor formålet er defineret, særlige kategorier af EU-persondata (eksempelvis sundhedstilstand, fysisk fremtoning osv.) omhandlende vores kunder og andre datasubjekter, og vi vil indhente tilladelse til at behandle data fra datasubjekterne på forhånd. EU-Persondata vil ikke blive behandlet, undtagen med ovennævnte formål for øje.

4. International videregivelse af EU-persondata

[Virksomhedsnavn] inklusiv [virksomhedsnavn]-koncernen og underleverandører lagrer EU-persondata på computerservere placeret i [Land] og hvert land. Selv om nogle lande ikke har modtaget tilstrækkelig stillingtagen fra Europakommissionen, vil vi håndtere kunders og andre datasubjekters EU-persondata på behørig vis.

5. Sikkerhedsforanstaltninger

[Virksomhedsnavn] vil tage tekniske, fysiske, organisatoriske og menneskelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre lækage, misbrug, tab af eller skade på EU-persondata og håndtere EU-persondata på behørig vis.

6. Fælles brug af EU-persondata

Det kan forekomme, at vi benytter EU-persondata, som vi er i besiddelse af i fællesskab med andre virksomheder i [Virksomhedsnavn]-koncernen, og anvender disse til produktudvikling, promovering som f.eks. produktvejledning, og i kontakt til og besvarelse af henvendelser fra kunder, mv.
I forbindelse med fælles brug af EU-persondata inden for [Virksomhedsnavn]-koncernen vil vi tydeligt definere rammerne for ansvaret for behandlingen af persondata og kontakten i forhold til at modtage henvendelser fra kunderne.

De fælles anvendte EU-persondata er som følger nedenfor;

Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, information om kundens salgstilbud, henvendelser og transaktioner, historik for webadgang mv.
For de virksomheder, som anvender persondata i fællesskab, henviser vi til linket nedenfor.

Vi vil ophøre med at dele dine oplysninger med virksomhederne, hvis du anmoder om det.

Virksomheders fælles brug af persondata

7. Videregivelse af EU-persondata

Vi vil videregive EU-persondata til koncerner og underleverandører, der er underlagt vores leverandørkontrakter inden for rammerne af nødvendige leveringer af tjenesteydelser.

Derudover vil vi kræve, at underleverandører behandler og håndterer de overdragne EU-persondata retmæssigt.

8. Lagring, sletning og bortskaffelse af EU-persondata

Vi sletter eller bortskaffer kunders og andre dataobjekters EU-persondata på behørig vis, når arkiveringsperioden for dataopbevaring er udløbet, som specificeret i loven eller i forretningsprocesserne.

9. Forbrugerrettigheder

Forbrugere og andre datasubjekter har følgende rettigheder, der er gældende for håndtering af EU-persondata.

 1. Retten til at få oplyst relevant information om håndteringen af kundens eller andre datasubjekters egne EU-persondata.
 2. Retten til at rette hans eller hendes urigtige EU-persondata uden unødig forsinkelse.
 3. Retten til at slette hans eller hendes EU-persondata uden unødig forsinkelse.
 4. Retten til at indskrænke behandlingen af hans eller hendes EU-persondata.
 5. Retten til at modtage EU-persondata i et almindeligt computer-læsbart format, og ret til at overlade behandlingen af EU-persondata til andre organisationer uden hindring.
 6. Retten til at modsætte sig behandlingen af EU-persondata, der anvendes i offentligt øjemed eller til fordel for [Virksomhedsnavn] eller tredjeparter, og direkte markedsføring.
 7. Retten til ikke at blive evalueret eller være genstand for stillingtagen, der har alvorlige konsekvenser til følge, eksempelvis juridiske konsekvenser for individer, og som skyldes automatisk databehandling, såsom profilering.

* Vi har ikke en proces for profilering.

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine EU-persondata, kan du indgive en klage til den overvågende myndighed i det pågældende EØS-land eller ved at henvende dig til rette kontakt hos [Virksomhedsnavn].

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke om EU-persondatabeskyttelse når som helst. En tilbagekaldelse påvirker ikke legitimiteten af håndteringen og overførslen af EU-persondata, før samtykke er tilbagekaldt.

10. Cookies, web beacons, og andre lignende teknologier

Vi anvender cookie- og web beacon-teknologi for at forbedre kundeoplevelsen mv., og kvaliteten af vores hjemmeside. En cookie er en fil, der gemmes på din computer, når du bruger en hjemmeside, og som indeholder brugshistorik mv., der overføres mellem webbrowseren og webserveren. En cookie bruges til at forbedre weboplevelsen, når du besøger siden igen. Cookies indeholder ikke informationer som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer. De informationer i cookies, der indsamles fra dig, overføres fra vores webserver til leverandører af analyseværktøjer (f.eks. Adobe Systems Incorporated, Google LLC), som akkumulerer data. Virksomheder, der leverer analytiske værktøjer, kan tilgå statistisk data for besøg af sider på vores hjemmeside (sidevisninger, dvæletid) ved hjælp af den indsamlede data. Du kan deaktivere cookies ved at ændre din opsætning af din webbrowser. Det skal dog bemærkes, at siden muligvis ikke kan fungere optimalt, hvis cookies er slået fra.

11. Kontakt

[Company’s name]

Telefonnummer: ××-××××-××××
E-mail: ××××@××